NEPTUNIS Alkalita plus

Granulát pro zvýšení alkality a stabilizaci pH v bazénech se sladkou i slanou vodou, při použití chlorové i bezchlorové chemie.

Dostupná balení: 900 g, 5 kg
Parametry výrobku:
Obchodní značka: NEPTUNIS
Název: Alkalita plus
Vyrobeno: v České republice
Forma: granulát
Funkce: zvýšení alkality a stabilizace pH
Použití: při nízké alkalitě
Rozpustnost: rychlorozpustný
Velikost: drobná zrnka
Barva produktu: bílá
Dávkování: 18 g přípravku zvýší alkalitu 1 m3 bazénu o 10 ppm
Způsob dávkování: rozpuštěné na hladinu

Použití:
Pokud máte častý problém s kolísáním pH vody v bazénu, může být voda ve Vašem bazénu vyčpělá. Změřte alkalitu „uhličitanovou rovnováhu“ příslušným testerem. Pokud je celkové alkalita vody v bazénu udržována v doporučeném v rozmezí 80-120 ppm, brání náhlým změnám pH. Hodnotu alkality upravte dříve, než upravíte hodnotu pH a chloru. Pro zvýšení alkality o 10 ppm dávkujte 18 g přípravku Alkalita plus na 1 m3 vody v bazénu. Odměřenou dávku rozpusťte v plastové nádobě v několika litrech vody a vlijte do bazénu. Jednorázově nezvyšujte alkalitu o více než 50 ppm.

První pomoc:
Při použití přípravku dodržujte zásady osobní hygieny.
Při vniknutí do očí a po styku s kůží důkladně opláchněte tekoucí vodou.
Při požití vyplachujte ústa a vypijte velké množství vody.
V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékařskou pomoc.


Nebezpečí:
Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).
Přípravek obsahuje hydrogenuhličitan sodný, ES: 205-633-8

Doba skladovatelnosti:
Minimálně 36 měsíců od data balení. Datum balení je uvedeno na obalu.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.


CODE:

EAN: 8594019369842 - bal. 900 g
EAN: 8594019369859 - bal. 5 kg

Výhradní distributor: Milan Kořínek, IČ: 66799520, DIČ: CZ7412173395, PROVOZOVNA: Pod Poštou 6, 517 01 Solnice, E-mail: info@neptunis.cz, tel.: 777 069 666

Copyright © 2024 - neptunis.cz
Webmaster Ing. Milan Kořínek, Webdesigner Ing. Michal Kořínek

Veškerý obsah je chráněn autorským právem. Jakékoli použití včetně publikování nebo jiného šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.